Nawozy

Aby zadbać o uprawy oraz plony, warto stosować odpowiednie nawozy. W naszej ofercie dostępne są granulowane nawozy mineralne oraz nawozy dolistne od znanych producentów takich, jak np. Siarkopol, YARA, Polcalc, Grupa Azoty, Gekofarm.

 

Nawozy wieloskładnikowe

Oferujemy nawozy wieloskładnikowe, których skład oparty jest na trzech łatwo przyswajalnych makroelementach będących głównymi składnikami pokarmowymi roślin. Są nimi: azot (N), fosfor (P) i potas (K). Nawozy NPK to wygodne rozwiązanie, ponieważ mają wiele zastosowań i umożliwiają jednorazowe dostarczenie wszystkich istotnych dla roślin pierwiastków chemicznych, których proporcje można dopasować do potrzeb upraw.

Nawozy azotowe

Prawidłowa synteza białek w roślinach nie będzie możliwa bez dostępu do azotu, który jest dla nich niezbędnym składnikiem pokarmowym. Dlatego oferujemy nawozy azotowe, które pozwalają roślinom na bezpośrednie przyswojenie tego życiodajnego pierwiastka. Nawozy zawierające azot takie, jak saletra amonowa, mocznik czy nawozy azotowo-siarkowe odgrywają istotną rolę w rolnictwie, ponieważ mają duży wpływ na zwiększenie plonów wielu gatunków roślin uprawnych, w tym także zbóż.

Nawozy wapniowe

Jeśli Państwa rośliny nie rozwijają się prawidłowo w wyniku niedoborów wapnia, świetnym źródłem tego pierwiastka będą nasze nawozy wapniowe. Ich dodatkową zaletą jest to, że pomagają w odkwaszaniu gleby - dzięki produktom bogatym  wapń mogą Państwo regulować jej odczyn, co przełoży się na lepsze zbiory roślin uprawnych. W naszej ofercie dostępne są nawozy węglanowe i tlenkowe w formie granulek.

 

nawóz